C02733 無收錄異體字

字號

C02733

正字

山-05-08

音讀

ㄋ|ˊ

釋義

見「丘」。

丘:
 山名,即山東省曲阜東南的尼山。字匯.山部:「
 丘,山名。在魯國,四方高,中央窊下,顏氏祝於
 山,生孔子,頭象丘山。亦單作『尼』,故孔子名
 丘,字仲尼。」正字通.山部:「一說『
 或作『屔』。」或作「尼丘」、「屔丘」。
𠁾 𠨎 𠨖 𠨓 𠨘  𠨚 𠨠 𠨢 𠨥 𠨭 𠩀 𩰋 𠨲 𠩃 𠨵  𠨸 𠨴   𠩎 𠩁  𠩏 𠩗 𠩦 𣢭   𠩪 𠩆 𠩲 𠩫 𠩿 𠩺 𢿍 𠩹 𠪑 𠪙 𠪒 𠪚 𠪘 𠪔 𠪟 𠪮 𠪯 𠪺  𠫌 𠫓 𡿮 𠧢 𡴁 𡵏 𠬈 𠬆 𠬓 𠬛 𠬸 𠬝 𠬩 𠬢 𠬥 𠬦 𣲿 𠬮 𠬳  𠭋 𠭣 𠭝 𠭗 𠭘 𠭮 𠭥 𠭦 𠭴 𥏞 𠭰 𠭿 𠮆 𠮃 𠮄