C06387 無收錄異體字

字號

C06387

正字

水-11-14

音讀

ㄕㄜˊ

釋義

水名。見集韻平聲麻韻。
  𢖽 𢗱 𢗍  忍 𢗐 𢘦  𢘑 𢗘 𢗁 忿     𠬭 𢘪  𢗌 𢘣 𢥻  𧢱  𢘂 𠂺 𠃼 𡴓 𢍄 𢙍    𠈢 𠨛 𠨝 𢖭 𢘔 𢘈  𢛪  𢙃 𢚉 𢊝 𨒭 𠄨 𢘆 𢛢  𢙖   𧧓  𢙊  𦕖 𢖶 𢘠 𢙢