C07869 無收錄異體字

字號

C07869

正字

-06-11

音讀

(一)ㄒ|ㄡ (二)ㄒ|ㄡˋ

釋義

(一)ㄒ|ㄡ
見「息」。

息:
 下痢也。玉篇.部︰「息,下痢也。」集
 韻.平聲.尤韻︰「息,下病。」

(二)ㄒ|ㄡˋ
桼瘡;漆瘡。集韻.去聲.宥韻︰「,桼瘡。」字匯.部︰「,漆瘡。」 𤖇            𣐹 𣒏 𣓙   𣏜    𢄁 𤎸 𤑽 𤗥  𣕑 𣗂 𤻇  𣒉 𣔎    槪       𣟅        𣐽 𣓀 𦽥 𦿒