C08058 無收錄異體字

字號

C08058

正字

-15-20

音讀

ㄅ|ㄢˋ

釋義

骨風病也。集韻.上聲.銑韻︰「,風病。」類篇.部︰「,骨病風也。」四聲篇海.部︰「,骨風病也。」
     𠃕 𠄓 𠚴 𠛏 𢏝 𣧓  巢 𤔥 𠜝 𢒄 𠫕 𢀑 𢀓  𢩨  𢀡 𠮎 𢀣 𢍦 𢍮 𢀠 𢀩 𢀒   𨙵  𨛜 𨜕 𨞔 𨞠  巽 𢁅 𢁌 𢌴 𢍳   𡴄 𢁙   𤖫 𩗋 𠬯 𠬹   𦲅     𠫦 𢂇