C08172 無收錄異體字

字號

C08172

正字

皮-13-18

音讀

ㄒㄩㄝˊ

釋義

見「」。

 ※
 皮乾貌。玉篇皮部:「。」集韻
 入聲覺韻:「,乾也。」重訂直音
 篇卷七皮部:「,皮乾貌。」
見「起」。

 ※起:
 方言。黏物不熨貼。清范寅越諺卷中形:「
 ,凡黏物不熨貼曰『起』。」
 𠕍 𡦹 𡧺  𠣨 𡨆 𡪀  𥥉  𠖚 𡨈 𡩦 𡪏 𠈄 𠋪    𠈾 𡨔 𡨧 𡪤 𠕛 𡧱 𡨟 𤇵 𠖔 𡧚 𡩙 𡩅 𡩀   𣆺 𠕺     𡨥 𡯷 𢽉 𥦆 𥦲 𡓵 𡩪 𡩟 𢁐 𦦚  𡧘 𡧯 𡨜 𡨁 𢚍 𥤽 𥥒 𧧌 宿 𡩤 𡪴  𡪖 𡶇 𢛬 𡫜 𡫮 𣽬