A01116 【峻】                                   

字號

A01116

正字

【峻】山-07-10

音讀

ㄐㄩㄣˋ

釋義

高的。如:「高峻」、「崇山峻嶺」。
 偉大的。如:「峻命」、「峻節」。禮記.大學:「帝
 典曰:『克明峻德。』」鄭玄.注:「峻,大也。」
 陡峭。韓非子.奸劫弒臣:「是猶上高原之顛,墮峻谿
 之下而求生,必不幾矣。」
 嚴厲的、苛刻的。如:「嚴刑峻法」。史記.卷一一八
 .淮南王傳:「政苛刑峻,天下熬然若焦。」後漢書.
 卷三十三.朱浮傳:「浮性矜急自多,頗有不平,因以
 峻文詆之。」
 𥊯 𥋁 𥊿 𥊳 𥋨 𥋞 𥌼 𥋢 𥌪 𥋣  𥋭 𥌡 𥋯 𥋙  𥋜 𥋤 𥋡 𥋥 𥌀 𥌍 𥌆 𥌈 𥋿 𥌃 𥇎 𥌁  𥌐 𥌏 𥌅 𥌄 𥈷 𥌊 𥌨  𥋚 𧂝 𥌞 𥌛 𥊈  𥌟 𥋟 𥌮 𥌯 𥊷 𥌱 𥌽 𥌾 𥊹 𥌻 𥍃 𥍀 𥌺 𥌉 𥍉 𥆍 𥍋 𥍚 𥍞 𥍠 𥍰 𥍟 𥍣 𥍧 𥍫 𥎇 𥍯 𥍭 𥍪 𥍬 𥍱 𥍮 𥎌 𥍳