C09922 無收錄異體字

字號

C09922

正字

竹-14-20

音讀

ㄆㄛˋ

釋義

竹籜;竹皮。四聲篇海.竹部:「,籜名。」
竹名。正字通.竹部:「,苦竹別名。無錫縣多有
 之。」元.李衎.竹譜詳錄.竹品譜一.全德品:「
 竹,出溫、處、建寧諸郡,叢生如苦竹,長節而薄,可作
 屋椽,春生,筍可食。」
  𡋴 𡍵 𡺲 𡻴 𡼕 𨺮 𨻅  𠩙 𡻍 𡽥 𡵞 𡷅       𡼋 𡶏 𡽈   𡸵  𡷌 𡹔 𨹹           屿 𡽬  𡴳 𡷒 𡽺 𡿆 𡿁 嵮 𡻗      𠃕 𠄓 𠚴