C10107 無收錄異體字

字號

C10107

正字

米-11-17

音讀

ㄒ|

釋義

見「」。


 1.流放。說文解字.米部:「也。」段玉
 裁.注:「,雙聲字,今俗語尚如此,言
 之斂曰『』,言之侈曰『』,皆單也。
 絫之曰『』。」
 2.米制食品。玉篇.米部:「,作米
 食。」
𩬠 𩬟 𩬙 𩬔 𩰂 𩬖 𩬸 𩬽 𩭚 𩭼 𩬹   𩬳 𩬱 𩬻 𩬵 𩬺 𩬷 𩫺 𩬢 髿  𩭊 𩭌 𩭒 𩭐 𩭇 𩭋 𩭎 𩭏  𢒷 𩔻 𩭍 𩭸 𩭠 䯿 𩭩 𩭫 𩭡 𩭷 𩭨 𩭟 𩭣 𩭢 𩯦 𩭥 𩯎 𩯩 𩰅  𩭽 𩮈 𩭓 𩮗 𩭾 𩭺 𩯅 𩮅 𩭿 𨲔 𩭤 𩮄 𩮰 𩮠 𩮝 𩮁 𩮂 𩮘  𩯸 𩮟 𩮛 𩮚 𩮙 𩮖 𩮮 𩮞  𩮵