C10110    

字號

C10110

正字

米-11-17

音讀

ㄙㄚˋ

釋義

流放。說文解字.米部:「,散之
 也。」 玉篇.米部:「,放也。」 字匯.米部:「
 ,流放罪人。言放之若散米也。」
碎米。見四聲篇海.米部。
   𤑊 𤉮 𤊷   𤊙 𤓪 𤓬 𩵰  𤒦 𦥿 𠘩 𡙻 𤀢 𣑨 𣚨 𣞤 𣞣 𣟒 𣠮 𤍍  𤓉 𤟙  𤆯 𤋯 𤑨 𤑜 𩱰  𤌺 𤎵 𤎴 𠖜 𠖣 𡇽 𡨾 𤊗 𤏯 𤎟   𥒯 𧹯 𣉬 𣊕  𥊐 𥋫    𤌼 𪏥      𤠗