C10110    

字號

C10110

正字

米-11-17

音讀

ㄙㄚˋ

釋義

流放。說文解字.米部:「,散之
 也。」 玉篇.米部:「,放也。」 字匯.米部:「
 ,流放罪人。言放之若散米也。」
碎米。見四聲篇海.米部。
 𨅒  𧾡 𨂷 𢕖  𨇫 𨇤 𨇴  𨂤 𨆦 𨆑 𨆍  𨇰   𨆳 𨇨 蹿   𨇃 𨇇     𨊠 𨊯    𨍳   𨊵  𨊶 𨍷 𩒷 𨋆 𨋇 𨌮   𨋎 𨋏 𨏤  𠫿  𨋒  軿 𨍍  𨎪  𨍇 𨎲