C11419 【芶】

無收錄異體字

字號

C11419

正字

【芶】艸-04-08

音讀

(一)ㄍㄡ (二)ㄍㄡˇ

釋義

(一)ㄍㄡ
菜名。見康熙字典.艸部.芶字引篇海。

(二)ㄍㄡˇ
」之異體。
𩋃 𠤸 𩋍 𩋏 𩋝 𩋈 𩊼 𩋆 𩌅 𩌱 𩋢 𩋫 𩋡 𩋽 𩋣 𩋨 𩋹 𩋿 𩏊  𩋑 𩋠 𩉣 𩊘 𩌀 𩍮 𩋤 䩶 𩋯 𩋺  𩌑 𩌢 𩌈 𩌏 𨍭  𩌌 𩌍 𩌆 𩌇  𩉪 𩊐 𩌠 𩌝 𩌃 𩌊 𩌬 𩌨 𩌪 𩌾 𩌯 𩌲 𩍳 𩌧 𩌩 𩏘 𩋐 𩍑 𩌦 𩋀 𩌳 𩍀 𩍎 𩍏 𩍅 𩊗 𩍉 𩍊 𩍋 𩎎 𩍨 𩍾 𩏡 𩏱 𩍃 𩋼 𩍩 𩍖 𩍓 𩌋 𩏔 𩏨