A01245 【弓】

無收錄異體字

字號

A01245

正字

【弓】弓-00-03

音讀

(一)ㄍㄨㄥ (二)ㄋㄞˇ

釋義

(一)ㄍㄨㄥ
武器名。由彎成弧形的木條系上絲繩制成用以發射箭矢
 或彈丸的器具。如:「弓箭」、「彈弓」。三國演義.
 第六十五回:「張飛帶住馬,拈弓搭箭,回射馬超。」
 量詞。古代計算長度的單位。六尺為一弓。儀禮.鄉射
 禮:「侯道五十弓。」孔穎達.正義:「六尺為步,弓
 之下制六尺,與步相應。」
 姓。如前秦有弓蠔。
 二一四部首之一。

彎曲。如:「弓腰」、「弓著背」。

(二)ㄋㄞˇ
」之異體。
  𣽮       𩓞  𣻲 港 𣽣 𣿑 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥   𣽵       湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒