C15054 無收錄異體字

字號

C15054

正字

金-10-18

音讀

(一)ㄩˋ (二)ㄠˋ

釋義

(一)ㄩˋ
溫器。見廣韻.入聲.屋韻。

(二)ㄠˋ
」之異體。
𡌱 𡐟 𡶮  𡐊 𡒼 𤮛 𡑶  𡑏 𡒓 𧷎 𡒯 𡑷 𡒊 𡒱 𡓊 𡒳 𡓒  𡓰 𡓦 𡔁 𡓸 𡔇 𡔉 𡔓  𡔕  𡔨 𡔢 𡔣 𨖰 𡕒 夆 𡕡 𡕠 𡕢 𡕫 𡕩  𡕪 𡕧 𡕬 𡕮 𡕶  𡖑 𠅗 𡖓 𡖔 𡖝 𡖭 𡖒 𡖢 𡖣 𡖞 𡖤  𡖠 𠨃 𡖬 𡖫 𡖯 𡖳 𡖲 𡖽 𡖻 𥟿  𡖾 𡗁 𡗆 𡗈  𠇏 𠦂 𠦍