C15172 【鑤】

無收錄異體字

字號

C15172

正字

【刨】金-15-23

音讀

ㄅㄠˋ

釋義

刨削;刨木器。後作「刨」。章炳麟.新方言.卷二.釋言:「今人謂以鐵器刮木為暴,其器曰暴子,俗字作刨。亦謂刮削木皮暴樂而下爾。」紅樓夢.第四十一回:「你把才下來的茄子,把皮刨了。」朱自清.阿河:「白先生,你知道鉛筆刨在哪里?」
𦿤 𧁃 𣉭 𦿢 𫎇     𤇁 𤇙   𩟘  𦳪 𦺈 𦽙 𧂍   𦭆 𤯈 𤯋 𧀹 𦿔 𦵥    𦺼  𦽦 𧂧   𣞖  𦿪 𦯎  𦴜  𦼑   𧄜  𧅸 𧂱 𠎯 𣿘 𣿴  𧂵    𦻈