C16737 無收錄異體字

字號

C16737

正字

馬-10-20

音讀

(一)ㄏㄢˊ (二)ㄏㄢˋ

釋義

(一)ㄏㄢˊ
見「」。


 蕃中大馬。字匯.馬部:「,蕃之大馬
 名。」集韻.平聲.寒韻:「,馬名。
 」唐.白居易.武丘寺路宴留別諸妓詩:「清管曲終鸚鵡
 語,紅旗影動嘶。」

(二)ㄏㄢˋ
馬毛長者。見說文解字。宋.蘇軾.書韓干牧馬圖詩︰「騅駓駰駱驪騮騵,白魚赤兔騂皇。」  𢑸 𩫎 𩫕 𩫚 𩫞 𢑳  𠄛 𠄝 𢘕  𤝔 𤝦  𧲡  𪔸  𧲥  𧲪 𧲦 𧲩 𧳇 𧴏 𧴘 𧴞  𧳟 𧴔   𧳓 𧳒 𨉍 𨓅   𪚾 𠨀 𣦵    𧴶 𧵤 𧸄   𧶶  𧵩 𧶌 𢿒  𣱷 𧴦 𧵰  𡧋