C17565 無收錄異體字

字號

C17565

正字

鳥-06-17

音讀

(一)ㄊ|ˊ (二)|ˊ

釋義

(一)ㄊ|ˊ
見「胡」。

胡:
 鳥名。又稱「鵜鶘」。見說文解字。楚辭.王逸.九思.
 疾世:「鵠竄兮枳棘,鵜集兮帷幄。」

(二)|ˊ
見「」。


 獸名。又名「飛生」、「鼯鼠」。見集韻.平聲.脂韻。
 𪚥 𪚭 𪚵 𪚬 𪚯 𪚮 𪓘 𪓚 𪚳 𪚫 𪚰 𪚱 𪚺 𪚻 𪚷 𪚹 𪛃 𪛂 𪛈 𤒀 𪛊 𥭦 𪛓 𪛎 𪛒  𠄢 𠀥  𠔘 𨱰 𩠷 𩭻 𩄠 𢋔 𢇣 𧳕 𧳥 𧧢 𧧮 𡪎 𦿛  𤼝  𥙋   𨐠     𦐉 𦐼 𦑡           𧧗 𤳈