A01408 【慎】                  

字號

A01408

正字

【慎】心-10-13

音讀

ㄕㄣˋ

釋義

小心。如:「謹慎」。論語.學而:「敏於事而慎於言
 ,就有道而正焉,可謂好學也已。」南朝宋.劉義慶.
 世說新語.德行:「晉文王稱阮嗣宗至慎,每與之言,
 言皆玄遠,未嘗臧否人物。」
 重視。荀子.強國:「必將慎禮儀、務忠信然後可。」

與「勿」、「無」、「毋」等連用,表示吩咐告誡的話。
 史記.卷七.項羽本紀:「謹守成皋,則漢欲挑戰,慎勿
 與戰。」

姓。如晉代有慎修。
  𤁴     𣲸 𣴯    𤁶 𤅤   𤂽 𦒣    𣱶 𤀾 𤃊 𤃙    𤂡   濿 瀀  𤃣  𤄶     𣹬     𤅑 𩆶 𤀬 𤄪   𣽄 𤄨  𤅨 𤅪