N00096  

字號

N00096

正字

門-08-16

音讀

ㄓㄥˋ

釋義

見「」。
 ※
 掙扎,勉力支持。元.喬吉.兩世姻緣.第二折:「
  你怎麼一日不如一日,你娘憑著誰過日子?兒
  好歹些兒。」
 勉力掙得。元.關漢卿.竇娥冤.第一折:「俺公公
  撞府沖州,的銅斗兒家緣百事有。」
𨡠 𨢺 𨠏  𨡅 𥂧 𧅽 𧆗 𨡝   𦟴 𨠕   𨣓 𨤅 𩱗 𨣃  𨤌  𨡩  𥛲 𨣐  𦟳  𨠤 𨤉 𨣠 𨢾   𨠎 𨣖 𨤀 𨤍 𣤚 𣤹 𨤊 𦌿   𤓳     𨊧   𨥊