A01453 【懇】           

字號

A01453

正字

【懇】心-13-17

音讀

ㄎㄣˇ

釋義

真誠。玉篇.心部:「懇,誠也;信也。」如:「忠懇」
 、「態度誠懇」。

請求。明.張自烈.正字通.心部:「懇,俗借為干求意
 。」如:「拜懇」、「仰懇」、「敬懇」。鏡花緣.第六
 回:「況嫦娥自從與我角口,至今見面不交一言,我又何
 必懇他?」
 𩎰 𩏲 𩏥 𩏐 𩏦 𩏢 𥾀 𩏷 𩏶 𩏸 𩏪 𩏭 𩏩 𩏚 𩏹 𩏺 𩏻 𩐅 𩇼 𩇾 𩐏 𩐌 𨽮 𩐕 𠲓  𩐙 𩐘 𩐚 𩐛 𩐜 𩐦 𩐠 𩐣 𩐤 𩐡 𩐨 𪔔 𩐥 𩐞 𥩾 𩐫 𩐺  𩐮 𩐰 𩐱 𩐲  𩐴 𩐵 𩐹 𩐷  𩐼 𩐻 𩐾 𩑀 𩑁 𩑂 𩑃 𩑈 𩑉 𩑊 𩇄 𩑍 𩑘 𩒁 𩑕 𩑓 䪲 𩑖 𩑔 𩑨 𩑡 𩑑 𩑗 𩑒 𩑐  頋 𩒒 𩑧