A01453 【懇】           

字號

A01453

正字

【懇】心-13-17

音讀

ㄎㄣˇ

釋義

真誠。玉篇.心部:「懇,誠也;信也。」如:「忠懇」
 、「態度誠懇」。

請求。明.張自烈.正字通.心部:「懇,俗借為干求意
 。」如:「拜懇」、「仰懇」、「敬懇」。鏡花緣.第六
 回:「況嫦娥自從與我角口,至今見面不交一言,我又何
 必懇他?」
   𡎹 𡋯 𡍧  𡍤   𡌘 𡋭 𡌯     𡍡 𡌲     𡌩  堍 𡌭  𡒍 𡌪 𡖪 𡌦 𩇭  𡍨 𢾅   𤭨 𡍲 𡎪 𡍫 𡑇 𡓐   𦔕  𡐣 𡑉 𡎫 𡍪 𡎧   𡍻 𡍦  𡍶 𡎨 𡎬