A01483 【戰】                

字號

A01483

正字

【戰】戈-12-16

音讀

ㄓㄢˋ

釋義

打仗。如:「交戰」、「轉戰」。
 論辯、反駁。如:「論戰」、「舌戰」。
 害怕、發抖。通「顫」。漢.揚雄.法言.吾子:「羊
 質而虎皮,見草而說,見豺而戰,忘其皮之虎矣。」西
 游記.第九十七回:「唬得唐僧在馬上亂戰,沙僧與八
 戒心慌。」

與戰爭有關的。如:「戰法」、「戰果」、「戰機」。

戰爭。史記.卷六十九.蘇秦傳:「龍賈之戰,岸門之
 戰,封陵之戰,高商之戰,趙莊之戰,秦之所殺三晉之
 民數百萬。」
 姓。如漢代有戰兢。
    𨌷 𨓷  𤐕 𪏕   𨌸   𨍻 𨘪   𨍟 𨎜  𨌖 𨍣 𨎵  輸   𩏓 𣡃 𥗷 𨋚  𨍔  輿   𨏁 𨏣  𨏏 轿 𨎄  𨊷 𨋌 𨋮 𨎇 𢢦 𢥩 𣦱 𦇷 𦆕 𨏯 𨐋 𨐌 𡱨 𡲞 𢩍 𢪿 𢻄 𣧮 𤿛 𨐞