A00192 【倘】

無收錄異體字

字號

A00192

正字

【倘】人-08-10

音讀

(一)ㄊㄤˇ (二)ㄔㄤˊ

釋義

(一)ㄊㄤˇ
或然、如果。如:「倘然」、「倘若」。儒林外史.第三
 回:「何不把范進的卷子再看一遍?倘有一線之明,也可
 憐他苦志。」

(二)ㄔㄤˊ
見「倘佯」。
※倘佯:
 安閑自在的徘徊。文選.宋玉.風賦:「然後倘佯中庭,
 北上玉堂,躋于羅帷,經于洞房,乃得為大王之風也。」
 文選.左思.吳都賦:「徘徊倘佯,寓目幽蔚。」亦作「
 徜徉」。
𧾬 𧼞 𧽽 𨅜 𧽹 𧾁 𧾓 𧽶 𧾍 𧾑 𧾞 𧾔 𧾎  𧾐 𧾠 𧾙 𧾚 𧾛 𧾥 𧾤 𧾢 𧽭 𧽳 𧾣 𧾫 𧾨 𢖘 𢖙 𧽺 𧾩 𧾝 𧾮 𧾯 𧾰 𧾱 𧼚 𧾵 𧾶 𧾻 𧾹 𧿀 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔  𧿟 𧿠 𧿲 𧿼