A01877 【杳】

無收錄異體字

字號

A01877

正字

【杳】木-04-08

音讀

|ㄠˇ

釋義

幽暗、深遠。說文解字:「杳,冥也。」楚辭.屈原.
 九章.涉江:「深林杳以冥冥兮,猿狖之所居。」明.
 徐弘祖.徐霞客游記.卷四下.黔游日記二:「其坳兩
 旁石峰東西涌起,而坳中則下陷成井,灌木叢翳其間,
 杳不可窺。」
 遼闊無邊。唐.王維.臨高臺送黎拾遺詩:「相送臨高
 臺,川原杳何極。」宋.王安石.送裴如晦宰吳江詩:
 「霜澤與天杳,旁臨無限情。」
 見「杳窱」。

 ※杳窱:
  深遠貌、深邃貌。說文解字:「窱,杳窱。」清.朱駿聲
  .說文通訓定聲.孚部:「窱,杳窱也。與窈窕略同。」
  廣韻.上聲.筱韻:「窱,窈窱,深遠貌。」荀子.賦篇
  :「充盈大宇而不窕。」楊倞.注:「窕,讀為窱,深貌
  也。」亦作「窈窕」、「窈窱」、「窱」、「筱」
  。

不見蹤影,毫無消息。形容渺茫沉寂。如:「杳無音信」
 、「杳無人蹤」。
 𦀡 𦀖 𦀘 𦄕   𦀕 𦀔 𦀝 𦀜  𦆰 𦀣 𦆗 𦁖 𦁈  𦁑 𦂠 𦁙 𦁐 𦁔 𦂜 𦃱 𦃉   𦁜 𦅊 𦁏  𦁰 𦁗  𦁍 𦁤 𦀤 𦀥 𦦆 𦂀 𦂒 𦂘 𦂋 𦂌 𧛜 𦂄  𦅨 𦅓 𦂡 𦅁 𦂕  𦂈 𦂆 𦂍 𦂑 𦀚 𦅅  𦂉 𦂢 𦅑  𦃤 𦂗 𦃗