A01996 【榛】          

字號

A01996

正字

【榛】木-10-14

音讀

ㄓㄣ

釋義

植物名。榛木科榛木屬,落葉喬木。葉闊,互生,呈卵
 形或倒卵形,葉緣為鋸齒狀。春日開單性花。結球形堅
 果,果仁可食,亦可榨油。果實亦稱為「榛」。
 叢生的草木。晉書.卷五十一.皇甫謐傳:「披榛采蘭
 ,并收蒿艾。」明.湯顯祖.牡丹亭.第三十五出:「
 只見半亭瓦礫,滿地荊榛。」
 䊠  𦟤   𩞎   𩚂  𩜂 𩝮 𩞡 𩟄 𩚰 𩝂 𩝼 𩞑 𦠆 𩜹 𩝁  𩟱  𢐹 𥼷  𩛻 𩱯 𩝹 𩞠 𩟀 𩟷  𩚓  𩜻 𩝵 𧈐 𩞂 𩞣 𥁚 𥁶 𩝬 𩝾 𩞥 𩟌 𩟪 𦔱 𩠲    𩢐 𩢵  𩢓  𩡲  𩡰 𩢈 駂