A01996 【榛】          

字號

A01996

正字

【榛】木-10-14

音讀

ㄓㄣ

釋義

植物名。榛木科榛木屬,落葉喬木。葉闊,互生,呈卵
 形或倒卵形,葉緣為鋸齒狀。春日開單性花。結球形堅
 果,果仁可食,亦可榨油。果實亦稱為「榛」。
 叢生的草木。晉書.卷五十一.皇甫謐傳:「披榛采蘭
 ,并收蒿艾。」明.湯顯祖.牡丹亭.第三十五出:「
 只見半亭瓦礫,滿地荊榛。」
  𡄗 𠽺 𠿦 𡁬 𡂨 𡅚 𡓶 𡓿       𡁅  𠿟   𧔺      𠙷 𠚁 𦥓 𩒦 䪿 𩔨 𩔙  𡈙 𡈱  𡇇 𡆾  𡈹              𡹫    𡉬 𡉳