A01996 【榛】          

字號

A01996

正字

【榛】木-10-14

音讀

ㄓㄣ

釋義

植物名。榛木科榛木屬,落葉喬木。葉闊,互生,呈卵
 形或倒卵形,葉緣為鋸齒狀。春日開單性花。結球形堅
 果,果仁可食,亦可榨油。果實亦稱為「榛」。
 叢生的草木。晉書.卷五十一.皇甫謐傳:「披榛采蘭
 ,并收蒿艾。」明.湯顯祖.牡丹亭.第三十五出:「
 只見半亭瓦礫,滿地荊榛。」
 𧎱 𧏊 𧎹 𧍱 𧐴 𧑲 𧑙  𧐙 𧐍 𧐇 𧕈 𧐖 𧏺  𧐔  𧐶 𧏻 𧐞 𧎲 𧐟 𧐎 𧐱 𧑀 𧑳 𧐗 𧐈 𧐓 𧑌 𧑗 𧒫 𧑚  𧕎 𧑒 𧑐 𧑔 𧑡 𧑜 𧑅 𧑊 𧑋 𧑑 𧑍 𧑫 𧓼 𧉷 𧒁 𧒑 𧎽 𧑦 𧑝 𧑧 𧑖 𧒈 𧑤 𧑉 𧑎 𧔁 𧕢 𧒽 𧒜 𧓞 𧔽 𧒗 𧒖   𧖇 𧒝 𧒨 𧓋 𧓘