A02045 【櫝】    

字號

A02045

正字

【櫝】木-15-19

音讀

ㄉㄨˊ

釋義

木制的盒子。論語.季氏:「虎兕出於柙,龜玉毀於櫝
 中,是誰之過與?」宋.陸游.自述詩:「遺經在櫝傳
 家學,大字書墻作座銘。」
 棺材。漢書.卷六十七.楊王孫傳:「昔帝堯之葬也,
 窾木為櫝,葛藟為緘,其穿下不亂泉,上不泄殠。」

封藏、收藏。國語.鄭語:「乃布幣焉而策告之,龍亡而
 漦在,櫝而藏之,傳效之。」唐.孫樵.書褒城驛壁:「
 當愁醉醲,當饑飽鮮,囊帛櫝金,笑與秩終。」
𣶀 𣷡 𣶞 𣵢 𣹼 𣶤  𣶡 𣷶 𣶍 𣶋 𣵸   𣶘 𣴵 𣷤 𣶂 𣸊 𣸘 𣸔      𣸉 𣸝  𣨴 𣷿 𣸀 𣸛   𣸚 𣸙 𣸃  𣸎 𣹇 𣸌  𣸄 𣹚 𣸇 𣸠  𣹧 𣹪    𣹲 𣸒  㴳  𣺁 𣹩