字號

B01535

正字

【昵】日-05-09

音讀

(一)ㄋ|ˋ (二)ㄓˊ

釋義

(一)ㄋ|ˋ
親近。通「昵」。如:「親昵」。晉書.卷四十五.任愷
 傳:「(愷)性忠正,以社稷為己任,帝器而昵之,政事
 多諮焉。」明.徐弘祖.徐霞客游記.卷五上.滇游日記
 二:「其人不習漢語,而素昵彝風,故勾引為易。」

(二)ㄓˊ
粘也。集韻.入聲.職韻:「昵,粘也。」