字號

B03709

正字

【膫】肉-12-16

音讀

(一)ㄌ|ㄠˊ (二)ㄌ|ㄠˋ

釋義

(一)ㄌ|ㄠˊ
牛腸的脂肪。說文解字:「膫,牛腸脂也。」南朝梁.簡
 文帝.對燭賦:「豹脂宜火,牛膫耐寒。」
男子或雄性動物的生殖器官。元.馬致遠.岳陽樓.第一
 折:「灌得肚兒脹,溺得膫兒疼。」
漢侯國名。集韻.平聲.蕭韻:「膫,漢侯國名,在南陽
 。」

(二)ㄌ|ㄠˋ
同「」。燒烤。集韻.去聲.笑韻:「,說文:炙也。或從肉。」