A02344 【澡】     

字號

A02344

正字

【澡】水-13-16

音讀

ㄗㄠˇ

釋義

洗手。說文解字:「澡,灑手也。」魏書.卷一○二.
 西域傳.悅般國傳:「日三澡漱,然後飲食。」
 清洗。史記.卷一二八.龜策傳:「常以月旦祓龜,先
 以清水澡之。」
 見「洗澡」。
 ※洗澡:
  用水洗身。西游記.第一回:「一群猴子耍了一會,
  卻去那山澗中洗澡。」紅樓夢.第二十五回:「林黛
  玉信步便往怡紅院中來,只見幾個丫頭舀水,都在回
  廊上圍著看畫眉洗澡呢!」
  𢻴 𩠫     𩔜  𩑼    𩔯 𩠗 𩠣  𩒤  𩓯 𩔤 𩕘  𩓱 𩩂 𩩊  𥘖    𦣝 𦣞 𩑪  𩒫  𩠛 𩠢   𩓘  𦫞 𦫤  𩕝 𩠪 𧡨    𣈪 𩔧 𢥧 𩔊 𩕮 𩕾 㒹   頋