A01836 【曹】                

字號

A01836

正字

【曹】曰-07-11

音讀

ㄘㄠˊ

釋義

古代訴訟時,稱原告和被告兩方為「兩曹」。
 古代分科辦事的官署部門或官職。續漢書志.第二十六
 .百官志三:「成帝初置尚書四人,分為四曹。」文明
 小史.第七回:「現在的人,都把知府看得是個閑曹。
 」
 群眾、同伴。左傳.昭公十二年:「周原伯絞虐其輿臣
 ,使曹逃。」唐.杜甫.曲江三章章五句三首之一:「
 白石素沙亦相蕩,哀鴻獨叫求其曹。」
 國名。周代諸侯國之一。故址約在今山東西部。
 姓。如三國時魏有曹植。

等輩、儕類。如:「爾曹」、「吾曹」、「女曹」。後漢
 書.卷四十七.班超傳:「卿曹與我俱在絕域,欲立大功
 以求富貴。」

共同、一齊。國語.周語下:「且民所曹好,鮮其不濟也
 。」
𢯹 𢯵 𢯩 𢯾  𢰊 𢯮 𢶂 𢯽 𢰆 𢯳 𢼺  𢯫 𢯺  𢰂  𢯼 𢫱 𢯰  𥻌  𢱤 𢱨 𢳡 𢱮 𢸩  𢱢 𢱾 𢱷 𢲀  𢶛  𢱡   𢵀   𢱶 𢲰  𢱣 𢰒 𢳕  𢱬  𢲼 𢳙  𢵎  𢳇 𢳋  𢴥 𢲾 𢵅 𢲵   𠭯