C02956 

字號

C02956

正字

山-13-16

音讀

ㄩㄣˋ

釋義

山名。集韻去聲焮韻:「,大,山名。」
 𣩌   𡘹 𠬼 𢍃 𥝯 𧾜 𧾭 𧿣 𨁼 𨃦 𩣺 𩦥  𡬨 𢍆 𢍠 𠭡 𠭕 𡘶 𡙹 𡲯 𡳡 𡴨 𢽥 𡌤  𢍅  𡘂 𡘷  奢 𠪝 𠆇 𡪿 𢍢 𠔟 𡙜 𡙬 𡙸 𡜎   𡙗 𢅸 𢊴 𣫢 𨕏 𨘰  𠨰  𡔞  𡚱 𡝑 𡝞  𡥃 𡥆 𢑒 𩐔