A02457 【燭】        

字號

A02457

正字

【燭】火-13-17

音讀

ㄓㄨˊ

釋義

火炬。禮記.曲禮上:「燭不見跋。」孔穎達.正義:
 「古者未有燭,唯呼火炬為燭也。」
 用蠟和油制成,可燃燒發光的條狀物體。如:「蠟燭」
 、「紅燭」、「洞房花燭」。
 姓。如春秋時鄭國有燭之武。

照、照亮。如:「火光燭天」。史記.卷八十三.魯仲
 連鄒陽傳:「名高天下而光燭鄰國。」
 察明、察見。如:「洞燭奸計」。漢書.卷八十一.匡
 衡傳:「君何疑而上書歸侯乞骸骨,是章朕之未燭也。
 」
 𥬵 𥳙  𥯲  𥳘  𥰂 𥯥 𥯟 𥯠 𣖯 𥯮 𥬽 𥯔   𥰶 𥰛 𥰵 𥰢 𥰠 𥮦 𥲬 𥱾 𥷠 𥰭 𥰨 𥰲 𥱂 𥰦 𥯼 𥰼 𥱍 𥰳  𥰡 𥰜 𥰱 𥰮 𥰯 𥱇 𥰻 𥱁 𥰘 𥰹 𥳴 𥭛 𨡲 𥰝  𥰧 𥰣 𥰤 𥰷 𥮛  𥰪  𥲡 𥲚 𥵹 𥰅 𥲄 𦴝  𥲠  𥲆 𥲝 𥲪