A03003 【筍】      

字號

A03003

正字

【筍】竹-06-12

音讀

ㄙㄨㄣˇ

釋義

竹類地下莖所生的嫩芽,可食。如:「竹筍炒肉絲」。
 懸掛鐘、磬等樂器的橫木。見「筍虡」。
 ※筍虡:
  懸鐘磬等樂器的木架。周禮.春官.典庸器:「帥其
  屬,而設筍虡,陳庸器。」文選.潘岳.藉田賦:「
  筍虡嶷以軒翥兮,洪鍾越乎區外。」
 器物在凹凸接合之處,凸出的部分。通「榫」。直語補
 證.筍卯:「凡剡木相入,以盈入虛謂之筍,以虛受盈
 謂之卯,故俗有筍頭卯眼之語。」
 形狀似筍的東西。如:「石筍」。
𩢠 𩦽  𩤭  𩣛 𩣂  𤙡 𤛫 𩥍    𩤨 𩤿  𩢺  駾 𪊸      𩥰 𩦎   𤙱  𩡻  𩦟  𩤢 𩢍 𩦣  𩦐    𩤻  𩦆  𩣿 𩥢  𩣒 𩤷  𩥺