A00334 【刊】     

字號

A00334

正字

【刊】刀-03-05

音讀

ㄎㄢ

釋義

削去、砍除。說文解字.刊字.段玉裁.注:「凡有所
 削去謂之刊。」書經.禹貢:「隨山刊木,奠高山大川
 。」禮記.雜記上:「畢用桑長三尺,刊其柄與末。」
 修正、改正。如:「刊誤」、「刊定」。晉書.卷三十
 八.文六王傳.齊王攸傳:「就人借書,必手刊其謬,
 然後反之。」
 雕刻。文選.班固.封燕然山銘:「乃遂封山刊石,昭
 銘盛德。」
 發表、登載。如:「刊登」、「刊載」。

定期出版的讀物,或定期發表的專欄。如:「副刊」、「
 期刊」、「周刊」、「月刊」、「專刊」、「叢刊」。
𦗗 𦗔 𦗢 𦗣 𦗧 𦗨 𦗴 𦡁 𦗵 𦗯  𦗚 𦘊 𦘍 𦘔 𦘳 𦘪 𦘲 𦘩  𦘵  𦘴 𦙅 𦚈  𦘽 𦙧  𦙢 𦙨  𦚀  𥇃 𦛡 𦛦 𦝸 𦙉 𦜬 𦙈 𦘿 𦙋  𦙜 𦙆 𦙀 𦙹 𦙮 𦚎 𦙴 𦙻  𦙫 𤏾 𨡶 𨢏 𩜎 𦙬 𦙱 𦚻 𦙿  𦙸 𦙺 𦙯 𦚨 𦚫 𦚸 𦚲 𦚞  𦚟 𦛒 𦛏