A03600 【蘭】         

字號

A03600

正字

【蘭】艸-17-21

音讀

ㄌㄢˊ

釋義

植物名:
 一種葉細長而尖,花有清香味的多年生草本植物。見
  「蘭花」。
  ※蘭花:
  蘭科植物的統稱。為多年生草本。葉多數叢生,細
  長而尖,平行脈。花莖自葉中抽出,上有一朵至數
  朵花,有紅、白、粉紅等顏色。品種甚多,如素心
  蘭、報歲蘭、美齡蘭等。香氣清幽,可供觀賞。亦
  稱為「王者香」。
 蘭草、澤蘭。菊科蘭澤屬,多年生草本。葉卵形,對
  生,邊緣有鋸齒。秋末開花,全株有香味,可供觀賞
  。古人所謂蘭多指此草。漢書.卷五十七.司馬相如
  傳上:「其東則有蕙圃,衡蘭芷若。」顏師古.注:
  「蘭,即今所澤蘭也。」
 姓。如漢代有蘭廣。
  𦝯 𩨰  𦙐  𠣪 𦝗  𤵋 𦙠 𦙁 𦙘 𦙰 𡋜 𦚘 𦚙 𦚮 𤷌 𦙳 𦜌 𦛅   𦓒 𦓠 𩰴 𡱼 𦚬   𦚦 𦛫 𦞪 𦛹 𦚚 𦙼 𦜐  𦣓  𤶩 𦜵  𨂈  𦛷  𢏬  𡱥 𧗔 𡸩 𦝘 𦝙 𦛞 𦜽 𦟩  𦡘