A03807 【詁】 

字號

A03807

正字

【詁】言-05-12

音讀

ㄍㄨˇ

釋義

用現代的語言解釋古語或方言。說文解字:「詁,訓故言
 也。」

字詞的解釋。宋.陸游.萬卷樓記:「同字而異詁,同辭
 而異義。」
𥘅 𧵋 𣴳 𥙭 𥙲  𥘰 𥙉 𥛴   𣄨   𨳾  𣦅 祖 𥛜 𥙍 𥛃 𥛠 𥜩 𥞁 𫋵  𥘱 𩚶 𣱊 𥙂   𢒑   𥙊 𨢵  祿 𥜅   𤔜 福  𣨱 𣨷  𥙯 𥛔 𧙹 𧗻   𠃞 𥘆 𥝓 𥙤 𥙸 𥚜 𥛈 𥛇 𥜣 𥜹 𢁰 𥜼 𠂍 𠃡 𢁭