A04462 【雜】            

字號

A04462

正字

【雜】隹-10-18

音讀

ㄗㄚˊ

釋義

五彩相合。說文解字:「雜,五彩相會。」南朝梁.劉
 勰.文心雕龍.情采:「五色雜而成黼黻,五音比而成
 韶夏。」
 混合、摻入。如:「摻雜」、「夾雜」。漢書.卷九.
 元帝紀:「漢家自有制度,本以霸王道雜之,柰何純任
 德教,用周政乎!」

瑣碎、繁亂。如:「雜務」、「雜亂」、「繁雜」。易
 經.系辭下:「其稱名也,雜而不越。」
 不單純、不純粹的。如:「復雜」、「雜種」。
 非正項的。如:「雜支」、「雜稅」、「雜糧」。
 不同類的。如:「雜燴」、「南北雜貨」。

混亂。禮記.曲禮上:「男女不雜坐,不同椸枷。」後漢
 書.卷三十九.趙咨傳:「法度衰毀,上下僭雜。」

國劇里不重要的腳色,扮演供役使奔走的人。
 𤓈  𨈝    𤍾 𤏷 𤑖 𤓥 𤓟   𪜃 𠄙 𠫩 𣌦  𠕢 𠙘 𡬠 𡭌 𠋓 爵 𥥼 𩰣 𩰦 𩰥 𩰧 𩰨  𤕕  𤕓 𨈺  𡙁 𤕤 𠎛 𤕨 𠑂  𡫆 𢉈 𤖠 𤖣 𤖧  𤗋 𤗊 𤗣  𤗱  𤘄 𤘈 𤘉 𤘈 𤘍  𠫚 𢃷 𤘥 𪊯 𡕘 𡘠 𥥑 𤚴  𤘴