B00242 【劀】 

字號

B00242

正字

【劀】刀-12-14

音讀

ㄍㄨㄚ

釋義

刮掉爛肉膿血。說文解字:「劀,刮去惡創肉也。」周禮
 .天官.瘍醫:「瘍醫掌腫瘍、潰瘍、金瘍、折瘍之祝藥
 劀殺之齊。」鄭玄.注:「劀,刮去膿血。」

」之異體。
 𤼰 𤼺 𤼹 𧶺   𧸀 𧶸 𧶲 𧶵 𧷊  𧷋 𠠋  𧶈 𧷣 𧷒 𧷑 𧷐 𧷏 𧷗 𧸇 𧷦 賿 𧷡  𧷥 𧷧 𧷄 𧷟 𧸂 𧷾 𧸅 𧹀 𧸕 𧸙 𧸗 𧸱 𧹇 𨲴 𧸦 𧸨 𧸥 𧸧 𧸿 𧸹 𧸳  𧹛  𧹧 𧹣 𧹭 𧹬 𧹴 𧹲 𧹷 𧹳 𧹶 𧹽 𧹸 𧺎 𧺏  𧺞 𧺓 𧺟 𧺨 𧻯 𧺳 𧺡  𧼘 𧺧 𧺲