A00530 【吻】            

字號

A00530

正字

【吻】口-04-07

音讀

ㄨㄣˇ

釋義

嘴唇。說文解字:「吻,口邊也。」漢書.卷六十四下.
 王傳:「庸人之御馬,亦傷吻敝策而不進於行,匈喘膚
 汗,人極馬倦。」聊齋志異.卷一.畫皮:「乞人咯痰唾
 盈把,舉向陳吻曰:『食之!』」

用嘴唇接觸。如:「吻別」、「吻臉頰」。
𠘷 𣱵  𠀩 𢆊  𣲆 𡨃  𡊺 𣴰   𣲠 𣴁   𡋷 𣲓 𣲡  𣲽   𨙶 𣳫  𣲺  𡊀 𡊌 𣲃 淿   𣇶 𣳚 𣴬 𦐲  𣵽  𥦋 𣲔   𣴾 𣵻 𣵺  𡊴 𡌰 𢇀 𥩥 𢀎  𣳮 𣴫   𣳴 𢌇 𣴦