B00790 【岮】

無收錄異體字

字號

B00790

正字

【岮】山-05-08

音讀

ㄊㄨㄛˊ

釋義

見「岥岮」。

 ※岥岮:
 傾斜不平的樣子。字匯.山部:「岮,岥岮,不平之
 貌。」文選.潘岳.西征賦:「覓陛殿之余基,裁岥岮
 以隱嶙。」李善.注:「岥岮,頹貌也。」

」之異體。
 𨀆 趿 𢕬 𨀷  𧺿 𧻸 𧼪 𧿱 𨂰 𨒧   𨆄 𨀀 𧿤 𨁵 𨂫 𨃤 跰  𨇪  𧿿    𨕽 𧿖  跿 𨃝  𦜕 𨃡 𧻹    𢢱 𨁀  𧻳  𧽴  𧺒   𨄀 𨅩  𧾀 𨅦 𨆮 𧿄 𨅤   𨀚 𨁕