B00790 【岮】

無收錄異體字

字號

B00790

正字

【岮】山-05-08

音讀

ㄊㄨㄛˊ

釋義

見「岥岮」。

 ※岥岮:
 傾斜不平的樣子。字匯.山部:「岮,岥岮,不平之
 貌。」文選.潘岳.西征賦:「覓陛殿之余基,裁岥岮
 以隱嶙。」李善.注:「岥岮,頹貌也。」

」之異體。
𨕩 𨕪 𨕼 𨒫 𨒾 𨒲 退 𢓴 𨑧 𨓤 𨔫 𨘍 𠧟 𢌞   𨒯 𨓖 𨓱    𢓶 𨓛  𨘑 𧫣 𩦙  𢄘 𨔡    𦹢 𧻰 𨒽 𨕡     𨓻 𨗻  𠡓 𤖍 𤖚 𡥦 𨗃 𨙟  𨔪  𨒣 𨓗  𨗓 𡬹 𧗞 𧗟  𨔞 𨕐 𨖁 𨒉 𨓸