B00866 【嵞】  

字號

B00866

正字

【嵞】山-10-13

音讀

ㄊㄨˊ

釋義

嵞山:
 今會稽山。位在浙江省中部一帶,相傳夏禹大會諸侯於
 此,故改名為「會稽山」。說文解字:「嵞,會稽山也
 。」段玉裁.注:「蓋大禹以前名嵞山,大禹以後則名
 會稽山,故許以今名釋古名也。」
 國名。古涂山國,故址約在今安徽省懷遠縣東南,相傳
 大禹娶嵞山國女,會諸侯於此。說文解字:「嵞,一曰
 :『九江當涂也。民俗以辛、壬、癸、甲之日嫁娶。』
 」

」之異體。
𤇴 𤉝 㶿 𤉤 𤊹 𤏰 𤍗 𤎨 𤏮  𤊴 𤊺    𤈧 𤈩 𤏀   𤈱  𤉪   𣈏 𤎳 𤓔   𤉦  𤈨 𤉹 𤊸 𤒓 𤒉 𤒜 𤉺  𤌎 𨴙 𤉥 𤊯   𤋃 𤊶   𤌃 𤋨 𤌕 𤊻     𤊿 𤊲 𤇱 𤎠 𤋄  𤊾