B00936 【幘】  

字號

B00936

正字

【幘】巾-11-14

音讀

ㄗㄜˊ

釋義

古代用來包裹頭發的布巾。南朝宋.劉義慶.幽明錄.甄
 沖:「既去,便見兩岸有人著幘捉馬鞭,羅列相隨,行從
 甚多。」醒世恒言.卷三.賣油郎獨占花魁:「秦重洗了
 臉,因夜來未曾脫幘,不用梳頭。」
𪊖 𪋕 𣑾 𥤫 虐 𧆝 𧆧 𧆩 𧆱  𠧺 𡨊 𠙚 𧇤 𩂭 𠿖 𢒜  𧆳 𩴛  虜 𠈌 𩦢  𠳯  虧 𧇾 𧟯  𧈰 𠤋 𧌡 𧈬 𧈫 𧌫 𧍺  𧉬 𧊈 𧏎  𧓢 𧓹 𨷷  𧌟 𧏆 𧐝 𧐵  𧈠 𧎮  𧈨 𧉌 蚩 𧉳 𧎞 𩷙  𢕷 𣙛 𤜣 𧉮 𧉶 𧏼