B01243 【扆】  

字號

B01243

正字

【扆】戶-06-10

音讀

|ˇ

釋義

古代指窗和門之間的地方。說文解字:「扆,戶牖之閑
 謂之扆。」
 門窗間的屏風。漢.王充.論衡.書虛:「負扆南面鄉
 坐,扆在後也。」南史.卷八十.賊臣傳.侯景傳:「
 方饗群臣,中會而起,觸扆墜地。」
 姓。如明代有扆昭。

隱藏。廣雅疏證.卷四上.釋詁:「扆,藏也。」
 依、倚靠。大戴禮記.五帝德:「乘龍扆云,以順天地
 之紀、幽明之故。」
  𤾘     𤽻 𩕏   𤿃 𤿊 𩈅  𣛵 𥀟  𤿟  𦟰 𤿝 𥀲 𥁛 𥁜 𥁏  𥁡 𣿍  𥂕 𥂱 𥂲 𥃉 𪉶 𢿐 𥃁 𥃊  𥃳 𥅚 𧡪  𥉟 𥈼 𢡾 𢡸 𥋐 𥉗    𥅩 𧵝 𧶂 𥆓 𥋀 𥄺 𥈖  𥇐