A02112 【氖】

無收錄異體字

字號

A02112

正字

【氖】氣-02-06

音讀

ㄋㄞˇ

釋義

(neon,Ne)化學元素。原子序10。非金屬元素之一。無
 色無臭,無刺激性。大氣中含量極少,不易與其他元素化
 合。可用以制造霓虹燈。
  𢶜 𢹬 𢹭 𢺠   𢺂 𢽞 𢾴 𨘈 𩋅 𩌉   㨿 𢷛  𢍰   𢹮 𢺢  𢻥 𢿾 𣚈  𢺅   𥣲 𧭃  𢍸    𢹐 𡬚         𢺕   𢸇   𠔀 𠬜 𢸅  𢺖 𣀮 𥀶