B01402 【摜】 

字號

B01402

正字

【摜】手-11-14

音讀

ㄍㄨㄢˋ

釋義

習。說文解字:「摜,習也。」段玉裁.注:「此與部
 音義皆同。」
摔、扔。水滸傳.第二十六回:「把那婦人頭望西門慶臉
 上摜將來。」西游記.第三十一回:「只見行者提著兩孩
 子,站在那高崖之上,意欲往下摜。」
𥥗 𥦨 𥧕 𥦿 𥧇 𥧝 𩄭 𥧒 𥧙 𥧘 𥧞 𥧠 𥧗 𥧚 𥧮 𥧱 𥧶 𥧵 𥧸 𥧻  𥧰 𥧯 𥧭 𥧷 𡡃  𥨕  𥧥 𥨐 𥨎 𥨘 𥨑 𥨍  𥨢 𥨡 𥨭 𥨲 𥨪 𥨴 𥨳 𥨿 𥩀 𥩂 𥨻 𥨽 𥩎 𥩌 𥩒 𥩔  𥩗 𥩕 𥩙 𥩦 𥩱 𥩣 𥩤 𥩡 𥩲  𥪀 𥪂  𥪁 𥪃  𥪊 𥪏 𥪶 𥪬 𥪍 𥪌 𥪎