B01618 【杕】

無收錄異體字

字號

B01618

正字

【杕】木-03-07

音讀

(一)ㄉ|ˋ (二)ㄉㄨㄛˋ

釋義

(一)ㄉ|ˋ
樹木孤高獨立的樣子。詩經.唐風.有杕之杜:「有杕之
 杜,生于道左。」

(二)ㄉㄨㄛˋ
控制行船方向的設備,多裝置在船尾。同「舵」。淮南子
 .說林:「心所說,毀舟為杕;心所欲,毀鐘為鐸。」
 𤓒   𤖁  𦎆 𩿄     𤘬 𤙂 𤙍    𤕻   𤚮 𤜀 𤜃 𢃜  𤚞  𤚳  𢱃    𤙳 犕 𤛟 𤚄 𤚂  𤛌 𤙓  𤜈 𤜌 𤜑  𠧐  𤛂 𤛲 𤛽  𤞿 𤟉  𤝏  𢔟