B01773 【椽】   

字號

B01773

正字

【椽】木-09-13

音讀

ㄔㄨㄢˊ

釋義

架在桁上用以承接木條及屋頂的木材。左傳.桓公十四年
 :「以大宮之椽,歸為盧門之椽。」晉書.卷八十五.諸
 葛長民傳:「屋中柱及椽桷間,悉見有蛇頭,令人以刀懸
 斫,應刃隱藏,去輒復出。」亦稱為「椽子」。
𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙 𢈛 𢈢 𢈜 𢈡 𢉂 𢈵 𢉘 𢈴 𢈼 𢈻 𢈾 𢈽 𢈶 𢉚 𢉁 𢈹  𢈸 𢉅 𢉃 𢈳 𢉭 𢉩 𢉦 𢊯 𢉢 𢉆