A00622 【喧】          

字號

A00622

正字

【喧】口-09-12

音讀

ㄒㄩㄢ

釋義

大聲說話。如:「喧嘩」、「喧鬧」。唐.孟浩然.夜歸
 鹿門歌:「山寺鐘鳴晝已昏,漁梁渡頭爭渡喧。」聊齋志
 異.卷二.張誠:「馬騰於槽,人喧於室,居然大家矣。
 」

顯赫盛大的。禮記.大學:「赫兮喧兮者,威儀也。」
 𨣃  𨤌  𨡩  𥛲 𨣐  𦟳  𨠤 𨤉 𨣠 𨢾   𨠎 𨣖 𨤀 𨤍 𣤚 𣤹 𨤊 𦌿   𤓳     𨊧   𨥊         㼛 𤭓 𦈨 𦈵 𨨵   𨥻    𨦝  𥍢 𥍸 𨧯