C10002 

字號

C10002

正字

米-03-09

音讀

ㄏㄨㄥˊ

釋義

陳臭米;積放過久而變質發紅的米。說文解字.米部:「
 ,陳臭米。」段玉裁.注:「(漢書.卷六十四下)
 賈捐之傳:『太倉之粟紅腐而不可食。』師古曰:『粟久
 腐壞,則色紅赤也。』按:『紅』即『』之假借
 字。」廣韻.平聲.東韻:「,陳赤米也。」
赤米。集韻.平聲.東韻:「,赤米。」
巨米。見玉篇.米部。
     𨧏           𠁃     𨦣  𨧨  𨦟             𧧱   𨭗  𣁙     𨭙 𨵭