B01997 【氍】              

字號

B01997

正字

【氍】毛-18-22

音讀

ㄑㄩˊ

釋義

見「氍毹」。
※氍毹:
 毛織的地毯。漢.無名氏.隴西行:「請客北堂上,坐客
 氈氍毹。」清.陳維崧.沁園春.四十諸生詞:「氍毹暖
 ,趁銅街似水,賡和無題。」
 𥦪 𢧺   𥥐 𥦽 𠖗 𡩠   𡕅 𡬒   𧉍     𠅪  𡯪 𡯭 𡯲 𡰒 𡰕 𡰊  𡰼 𡱧 𦙷   𡥷 𡎿 𡲌 𡱻   𡲕 𧀢   𩌡    岍   𧯋 𧯓   𡴼 𡸎 𡷦 𡷦